كود لتشغيل محرك بالاردوينو

كود اردوينو لتحويل محرك يعمل بالمكربن الي نظام حقن اليكتروني#include #include Adafruit_BMP085 bmp ; const int sensor1=A3 ;// throtle position sensor conect pin A3 float tps ; float tpsprc ;// throtle position in percent const int sensor2=4;// cam shafat sensor conected to pin 4 float camsensor ; // cam sensor float pressuresensor; float tempraturesensor ; const int injector =7; // injector pin boolean stat; float time3 ; // time of printing void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); bmp.begin(); pinMode(sensor2,INPUT); pinMode(injector ,OUTPUT); } void loop() { tempraturesensor= bmp.readTemperature(); pressuresensor= bmp.readPressure() ; tps = analogRead(sensor1);// reading throtle sensor tpsprc=map(tps,500,1000,0,100);// mapping throtle sensor in percent camsensor=digitalRead(sensor2);// rading cam sensor time3=asin(.5); if (camsensor==HIGH&& stat== true){ digitalWrite(injector,HIGH);// injection start delay(8);// inhection time digitalWrite(injector,LOW);// injection end stat=false; } if (camsensor==LOW){ stat= true; } }

this article written by muhamed elshafai

كود لتشغيل محرك بالاردوينو كود لتشغيل محرك بالاردوينو Reviewed by muhamed elshafai on يناير 10, 2018 Rating: 5

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.